Week 2

Week 2  สร้างฉันทะการเรียนรู้ (กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อ)
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เลือกหัวข้อที่สนใจและอยากเรียนรู้ 
Week
Input
Process
Output
Outcome

2
(4 -8 .ค. 57)
คำถาม :  นักเรียนสนใจเรียนรู้เรื่องอะไร?
- เรื่องที่นักเรียนรู้แล้ว Topic ที่สนใจ?
- สิ่งที่อยากเรียนรู้จากTopic?
เครื่องมือคิด :
- Show & Share
- Round Rubin
- Card and Chart
- Blackboard shareครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
ผู้ปกครอง ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
บรรยากาศบริเวณรอบๆโรงเรียน 
อุปกรณ์ฉายแสง เช่น ไฟฉาย เลเซอร์ เทียน กล้องมือถือ
คลิปการแสงเงาคน
- สื่ออุปกรณ์การเขียน
- คลิปการแสดงเงามือ
- ไฟสปอร์ตไลท์
- ผ้า
- ซองคำ
ครูเล่านิทานเรื่อง “หิงห้อยอายแสง”และ “แสง” ให้นักเรียนฟัง จากนั้นสนทนาแลกเปลี่ยน
- ครูให้นักเรียนดูคลิปการแสดงเงามือ เงาคน
- ปั้นดินน้ำมันแสงมาจากไหน
- สังเกตแสงการฉายแสง เล่นแสงในแบบต่างๆ เช่น ไฟฉาย เลเซอร์ เทียน นักเรียนทดลองความร้อนของเทียน (สมมติเป็นดวงอาทิตย์) ถ่ายภาพจากมือถือ
- นักเรียนบอกหัวข้อที่นักเรียนอยากเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ Blackboard share และ Brainstrom
- นักเรียนแต่ละคน นำเสนอเหตุผลที่อยากเรียนรู้เรื่องนั้นๆตามความคิดของตนเอง
- ครูให้นักเรียนบอกสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ Card and Chart
- เล่นเกมส่งเทียน อ่านบัตรคำในซอง และทำภาระกิจ
- ตั้งชื่อและร่วมกันสรุปชื่อหัวข้อการเรียนรู้ Topic: โลกแห่งแสงสี

ชิ้นงาน
- งานดินน้ำมัน
- ภาพถ่าย
- ภาพวาดสิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้
ภาระงาน
- ฟังนิทานและสนทนาเรื่องแสงมาจากไหน
- ดูคลิปเงา
- การกดถ่ายภาพโดยใช้บูทู๊ต
- ทดลองความร้อนของแสง
- ตั้งชื่อ Topic
- เล่นเกมส่งเทียน
- เล่นเงามือ และเงาร่างกาย

ทักษะสาระ
1.ภาษาไทย
- ดูวีดีโอคลิปอย่างจดจ่อได้นาน 10-15 นาที
- แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
- จับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังแล้วถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้เข้าใจ
- พูดนำเสนอผลงานและเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างต่อเนื่อง 3-5 นาที
- อ่านคำจากนิทานได้ เช่น แสง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
2.คณิตศาสตร์
- เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน- หลังได้อย่างเข้าใจ
- นับจำนวนของใช้ให้ครบและพอดีกับทุกคน
- เลือกสีที่ตนเองตามที่ฟังได้
- กะระยะความใกล้-ไกลได้
- ทักษะการเรียนรู้
สังเกตการเกิดแสงจากเครื่องมือต่างๆและบอกได้
ทักษะการเปรียบเทียบแสงที่ปรากฏ
ทักษะการตั้งคำถาม กล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย เช่น ทำไมแสงไม่เหมือนกัน แสงสีต่างกัน
- สร้างสิ่งใหม่ การผสมของแสง
ทักษะชีวิต
- รู้จักวิธีใช้และจัดเก็บเครื่องมือต่างๆ ได้
- เครื่องมือฉายแสงอย่างระมัดระวัง
- ปั้นดินน้ำมันตามแบบที่เห็นได้
ทักษะสังคม
- ทำงานร่วมกันและแบ่งปันกัน
- อดทนรอคอยลำดับก่อนหลัง

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

2 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 2 นี้ ยัอยู่ในช่วงการสร้างฉันทะการเรียนรู้ ครูอ่านนิทานแล้วให้คำถาม แสงมาจากไหน? คำตอบที่ได้รับ นั้นมีหลากหลาย ทั้งสิ่งที่อยู่รอบตัวและพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันและสิ่งที่เด็กๆคิดตามจินตนาการ ทุกคนสนุกกับการแชร์คำตอบของตนเอง กล้ายกมือเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนเองมากขึ้นจากการเล่นเกมใบ้คำจากการวาดรูปด้วยแสงเลเซอร์ แต่ละคนสามารถวิเคราะห์คำตอบได้ด้วยตนเอง โดยการสังเกตจากรูปร่างและเชื่อมโยงจากสิ่งที่เห็นภายในห้องเรียนและประสบการณ์เดิมของตนเอง เมื่อคุณครูให้เด็กๆทดลองใช้แสงเลเซอร์และไฟฉายด้วยตนเอง เด็กๆสังเกตเห็นความแตกต่างของลำแสง ทั้งสีและขนาดที่แตกต่างกัน เราทำให้ห้องเรียนมืดสนิทและเล่นเงากันด้วยแสงจากสปอร์ตไลท์ เด็กๆทำท่าทางต่างๆเพื่อให้เกิดเงาได้อย่างสร้างสรรค์ รู้จักการรอคอยด้วยความเข้าใจลำดับก่อนและหลัง ครูให้เด็กๆใช้กระจกสะท้อนแสงจากเลเซอร์ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดต่างๆ โห...แสง มันไปทางนั้นทางนี้ได้อย่างไร เกิดความสงสัยและสนใจอยากจะเรียนรู้ ครูจึงให้เด็กๆแต่ละคนบอกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้แล้วเขียนไว้บนกระดาน "พระอาทิตย์,พระจันทร์,ก้อนเมฆ,เงา,แสง,สัตว์,ทำอาหาร,ไฟฉาย,เทียน,เลเซอร์ และวิทยาศาสตร์" โดยให้เด็กๆได้บอกความสัมพันธ์ของแต่ละสิ่ง สิ่งเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร จากนั้นเราก็ช่วยกันตั้งชื่อ Topic ว่า "โลกแห่งแสงสี" เด็กๆได้บอกสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยทุกๆคำถามเราจะมาร่วมเรียนรู้และค้นคว้าหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะ

    ตอบลบ
  2. จากการแสดงเงา
    พี่มิ้นท์ ทำท่าหงส์และกระต่าย,พี่ลูกแพรทำท่าเจ้าหญิง,พี่จุนซอ ทำท่านก แม่เป็ดและลูกเป็ด , พี่หลุยส์ทำท่านกและสไปเดอร์แมน , พี่พอใจ ทำท่ากระต่ายและกวาง พี่แอนดี้ทำท่านก แม่นกและลูกนก , พี่อัยย์ ทำท่าคนอ่านหนังสือและท่ารำ , พี่เคน ทำท่านกและรูปวงกลม , พี่กาก้า ทำท่าเป็ด ท่าแม่นกและลูกนก , พี่โลเร็ตต้า ทพท่าปีาจ และต้นคริมาสต์

    ตอบลบ