Week 6

Week 6  แสงมีประโยชน์อย่างไร?
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เห็นความสำคัญของแสงสามารถใช้แสงและไฟในการดำเดินชีวิตได้
Week
Input
Process
Output
Outcome

6
(1  -5 ก.ย. 57)
คำถาม :  แสงมีประโยชน์อย่างไร ?
เครื่องมือคิด :
- Show & Share
- Round Rubin
- Wall Thinking
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
ผู้ปกครอง ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
บรรยากาศบริเวณรอบๆโรงเรียน 
บ้านพี่มิ้นท์
นิทาน
- สื่ออุปกรณ์การเขียน
- อุปกรณ์การประดิษฐ์
- กล้องโพลารอยด์ กล้องฟิล์มธรรมดา และกล้องดิจิตัล
- อุปกรณ์ทำการทดลอง
- ฟิล์มเอ็กซเรย์
- แว่นขยาย
- หลอดไฟแบล็คไลน์
- แสงอาทิตย์
- อุปกรณ์ครัว
- อาหาร เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก
- สารเรืองแสงจากปากกา,สี
- ครูเปิดเพลงดวงอาทิตย์และเพลงดวงจันทร์ให้นักเรียนฟังเนื้อร้อง ตีบทความในเนื้อเพลงด้วยกันและนักเรียนฝึกร้องเพลงคิดท่าทางประกอบ
- ฟังนิทานเรื่อง “ภาพถ่ายปริศนา” และ “กระต่ายในดวงจันทร์ นักเรียนและครูสังเกตภาพจากนิทานและหาสิ่งที่แตกต่างร่วมกัน
- ครูนำกล้องถ่ายภาพ กล้องโพลารอยด์ กล้องฟิล์มธรรมดา และกล้องดิจิตัล ให้เด็กๆได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกล้องทั้งสามชนิด และได้สลับเปลี่ยนกันถ่ายภาพจากกล้องต่างๆ
- สังเกตภาพที่ได้ และบันทึกผลการถ่ายภาพบนใบงาน
- สังเกตภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ ที่คุณหมอใช้ในโรงพยาบาล
- ทำการทดลองสารเรืองแสงจากปากกาเน้นข้อความสีต่างๆ แล้วใช้หลอดแบล็คไลท์สังเกตน้ำที่ปรากฏ
- วาดภาพด้วยสีเรืองแสงจากการฟังนิทาน กระต่ายในดวงจันทร์
- ทำกิจกรรมนอกสถานที่บ้านพี่มิ้นท์ ทำแว่นตา3 มิติ และลองดูภาพหน้าโกรธ หน้าบึ้ง แล้วต่อด้วยการดูหนังสามมิติ
     ทำป๊อบคอร์น
     เย็บถ้วยใส่ป๊อปคอร์น
     ทำอาหารเสียบลูกชิ้น ไส้กรอก ปิ้งไส้กรอก
     จุดเตาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
     ร้องเพลงดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
     รับประทานอาหารที่ทำร่วมกัน


ชิ้นงาน
- ภาพถ่ายจากกล้อง
- ใบงานบันทึกการถ่ายภาพ
- น้ำสีเรืองแสง
- ภาพวาดดวงจันทร์
- แว่นตาสามมิติ
ภาระงาน
- ตีบทความจากเพลง
- ถ่ายภาพจากล้องต่างๆ
- บันทึกผลการทดลอง
- สังเกตภาพจากฟิล์มเอ็กซเรย์
- ละลายสีเรืองแสง
- วาดภาพดวงจันทร์
- ทำกิจกรรมที่บ้านพี่มิ้นท์
ทักษะสาระ
1.ภาษาไทย
- บอกความหมายของคำจากเพลงและนิทานได้
- สื่อสารเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าได้
- รู้จักกล้องแบบต่างๆ และรู้จักฟิล์มเอ็กซเรย์
- อธิบายส่งที่มองเห็นให้ครูและเพื่อนเข้าใจ
2.คณิตศาสตร์
- เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน- หลังได้อย่างเข้าใจ
- นับจำนวนของใช้ให้ครบและพอดีกับทุกคน
- สามารถบวก ลบการหาค่าของการใช้ฟิล์มได้
- ตักอาหารให้พอดีกับตัวเอง
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสังเกต ภาพนิทานและการทดลองแสงได้ เช่น การเรืองแสงของสีเรืองแสงและสีขาว
ทักษะการเปรียบเทียบ แสงอาทิตย์แสงไฟ และแสงจากหลอดแบล็คไลน์ได้
- การสังเกตภาพจากฟิล์ม
ทักษะการตั้งคำถาม กล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย
- การทำงานประดิษฐ์ เช่น แว่นตา 3 มิติ
ทักษะชีวิต
- รู้จักวิธีใช้และจัดเก็บเครื่องมือต่างๆ ได้ เช่น หลอดไฟแบล็คไลน์  กรรไกร กล้องต่างๆ
- อดทนต่อแสงอาทิตย์ได้นานขณะทำการทดลอง
- การทำอาหาร และการช่วยเหลือตัวเอง
ทักษะสังคม
- เล่นกันเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ได้
- ออกแบบการเล่นด้วยตนเอง
- ยอมรับกติกาและข้อตกลงร่วมกันได้
- เมื่อของนอกสถานทีสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
 

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เราได้ทำการทดลองน้ำเรืองแสงอีกครั้ง โดยเด็กๆได้จับคู่กันแล้วทำการทดลองด้วยตนเอง ซึ่งเด็กๆสรุปผลการทดลองว่าตอนกลางคืนไม่มีไฟ คนก็จะมองไม่เห็นสิ่งของก็เลยต้องเรืองแสง แต่ว่าตาแมวมันมีสารเรืองแสงก็เลยมองเห็นในตอนกลางคืน จากการมองเห็นปกติของคน เราลองมามองเห็นผ่านเลนส์กันดูบ้างไหม คุณครูมีกล้องโพลารอยด์ กล้องฟิล์มธรรมดา และกล้องดิจิตัล ให้เด็กๆได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกล้องทั้งสามชนิด แบบนี้ใช้ฟิล์ม แล้วฟิล์มล่ะมันเป็นแบบไหน แบบนี้มันต้องใช้การ์ดเสียบ แบบนี้ใช้แบตเตอรี่ แบบนั้นใช้ถ่าน โดยแต่ละคนได้บอกความแตกต่างจากรูปร่างภายนอกและการแสดงผลที่แตกต่างกันได้ โดยเราเริ่มจากทำความรู้จักกับกล้องชนิดต่างๆ ดูการสาธิตวิธีการใช้งานจากคุณครู จากนั้นก็เริ่มลงมือกันเลย โดยครั้งแรกให้จับคู่กัน ผลัดกันถ่ายผลัดกันเป็นแบบ ในครั้งที่สองให้เด็กๆได้เลือกและตัดสินใจเองว่าอยากได้ใครมาเป็นแบบ บ้างอยากได้นางแบบ บ้างก็อยากได้นายแบบ แต่บางคนก็เลือกที่จะถ่ายสัตว์หรือสิ่งของ สนุกและตื่นเต้นกันน่าดูทีเดียว จากนั้นมาดูฟิล์มแบบนี้กันบ้าง เด็กๆคิดว่าเค้าภาพนี้เป็นภาพอะไร อ๋อ…หนูรู้ค่ะ แบบนี้คุณหมอจะช่วยรักษาคนที่กระดูกหักได้ค่ะ แล้วเราก็ออกเดินทางกันไปดูหนังสามมิติ แสงมันทำให้มีตัวอะไรออกมาจากทีวีได้ด้วยหรอ โอ้โห้...ประโยชน์ของแสงมันมากมายจริงๆนะเนี่ย

    ตอบลบ