Week 3

Week 3  แสงมีความสำคัญอย่างไร?
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เล็งเห็นความสำคัญของแสงในการดำเนินชีวิต และสามารถอธิบายได้
Week
Input
Process
Output
Outcome

3
(13-15 ส.ค. 57)
คำถาม :  แสงมีความสำคัญอย่างไร ?
เครื่องมือคิด :
- Show & Share
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
ผู้ปกครอง ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
บรรยากาศบริเวณรอบๆโรงเรียน 
นิทาน
กะลา
- อุปกรณ์ซักผ้า
- อุปกณ์ทำอาหาร
ครูทักทายนักเรียน ร่วมกันแลกเปลี่ยนช่วงปิดเรียนวันแม่ ร้องเพลงทะเลแสนงาม
- ครูตั้งคำถามแสงมีความสำคัญอย่างไรครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนกัน
- ครูพานักเรียนทำการทดลองการเดินทางของแสง โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด และแสงไฟฉายและเลเซอร์
- ให้นักเรียนสังเกตแสงที่ส่องผ่านรูปจากแผ่นที่ 1 ไปแผ่นที่ 2 และ3
ครูเล่านิทานเรื่อง “คุณแม่ซักผ้า” และ “ไก่โต้งตัวเล็กกับพระอาทิตย์ดวงใหญ่”
- เล่นเกมจับกลุ่มแบ่งจำนวนนักเรียน ผ่านการนับจำนวน และเตรียมหาอุปกรณ์ในการซักผ้า
ครูพานักเรียนซักถุงเท้า ตาก แห้งก็เก็บผ้านำมาใส่
ดูคลิปการ์ตูน “แสงสุดท้าย” สนทนากัน
นักเรียนประดิษฐ์ดวงอาทิตย์จากจานกระดาษ
ครูและนักเรียนแบ่งกลุ่มให้จุดถ่านไฟทำอาหารจากการใช้เทียน ไม้ขีด และถ่าน เพื่อทำอาหารข้าวโพดปิ้งและหัวมันปิ้ง


ชิ้นงาน
- ข้าวโพดปิ้งและหัวมันปิ้ง
- ดวงอาทิตย์
- ผ้าแห้ง
ภาระงาน
- ปิ้งข้าวโพดหัวมันปิ้ง
- การทดลองการเดินทางของแสง
- เล่นเกมหาอุปกรณ์
- ซักถุงเท้า
- จุดถ่านไฟเพื่อทำอาหาร
- ซักผ้า ตากผ้า
ทักษะสาระ
1.ภาษาไทย
- ดูวีดีโอคลิปอย่างจดจ่อได้นาน 10-15 นาที
- พูดนำเสนอผลงานและเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างต่อเนื่อง 3-5 นาที
- ร้องเพลงได้จบเพลง
2.คณิตศาสตร์
- เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน- หลังได้อย่างเข้าใจ
- นับจำนวนของใช้ให้ครบและพอดีกับทุกคน
- วัดปริมาณตักและตวงของน้ำในการซักผ้า
- จัดเรียงการเสียบข้าวโพด ระยะ และจำนวนได้
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการสังเกต การเปลี่ยนแปลงของอาหารที่สุกและไม่สุก
- การเปลี่ยนแปลงของน้ำจากการซักผ้า
ทักษะการเปรียบเทียบ ต้นไม้เมื่อไม่ได้รับแสงแดด การเปลี่ยนแปลงของน้ำจากการซักผ้า
ทักษะการตั้งคำถาม กล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย
ทักษะชีวิต
- รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบได้
- รู้จักวิธีใช้และจัดเก็บเครื่องมือต่างๆ ได้
- ใช้อุปกรณ์ในการทำอาหารอย่างถูกต้องปลอดภัย
- รู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตนเอง สามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ได้
ทักษะสังคม
- เล่นกันเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ได้
- ออกแบบการเล่นด้วยตนเอง
- ยอมรับกติกาและข้อตกลงร่วมกันได้
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

4 ความคิดเห็น:

 1. จากการฟังนิทานเรื่อง พระอาทิตย์อยากพักผ่อน
  พี่มิ้นท์ - ถ้าเราไม่มมีพระอาทิตย์เราจะหนาว
  พี่แอนดี้ - เราต้องห่มผ้า จะไม่ได้ไม่หนาว
  พี่อัยย์ - พระอาทิทตย์ส่องแสง คนก็เลยไม่หนาว
  พี่พอใจ - พระอาทิตย์เหนื่อยเพราะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

  ตอบลบ
 2. จากกิจกรรมซักผ้าตากผ้า ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและแบ่งหน้าที่กัน
  พี่มิ้นท์ และ พี่กาก้า อาสาจะไปตักน้ำ
  พี่อัยย์ พี่โลเร็ตต้า และพี่แอนดี้จะไปหาไม้หนีบผ้า โดยบอกว่า เราต้องนับจำนวนเพื่อนก่อนไปหยิบไม้หนีบ คือ 1 และ 2 เพราะเรามีถุงเท้าคนละ 2 ข้าง และเลือกหยิบไม้หนีบผ้ามาพอดีกับจำนวนถุเท้า
  พี่จุนซอ และ พี่หลุยส์ ไปหยิบไม้หนีบผ้ามาก่อนจำนวนมาก จากนั้นจึงมาวางคู่กับถุงเท้า เมื่อมีไม้เกินจึงนำไปคืน

  ตอบลบ
 3. การจุดไฟจากไม้ขีด ครูให้นักเรียนจุดเทียนด้วยไม้ขีด โดยให้ไม้ขีดคนละสามก้าน
  พี่มิ้นท์ พี่โลเร็ตต้า พี่อัยย์และพี่ลูกแพร์ สามารถจุดเทียนได้ ด้วยไม้ขีดก้านแรก
  พี่เคนและพี่จุนซอ จุดได้ด้วยไม้ขีดก้านแรก แต่ยังไม่มั่นใจนัก ขอให้ครูช่วย
  พี่แอนดี้ จุดเทียนได้ด้วยไม้ขีดก้านที่สอง
  พี่หลุยส์ และพี่กาก้า จุดไฟขีดติด แต่จุดเทียนไม่ได้
  พี่พอใจ ไม่กล้าจุดไฟจากไม้ขีด แต่ก็ขอลองจุดทีหลัง

  ตอบลบ
 4. ครูพาเด็กๆทำความรู้จักกับแสงต่างๆ เราทำการทดลอง แสงมันมาจากไหน แสงเดินทางมาอย่างไร โดยสมมติอุปกรณ์ในการทดลองให้เป็นเรื่องใกล้ตัว อย่างแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เจาะรูตรงกลางเป็นบ้านที่มีหน้าต่าง ไฟฉายและเลเซอร์นั้นคือแสงจากพระอาทิตย์ เพื่อให้เด็กๆได้เชื่อมโยงเรื่องราวและสรุปผลการทดลองได้ด้วยตนเอง โดยครูมีบ้านอยู่ 4 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเดียวกัน ถ้าทุกบ้านเปิดหน้าต่าง แสงจะทะลุผ่านไปได้หรือไม่ ถ้าเราปิดหน้าต่างแสงจะยังทะลุผ่านไปได้หรือเปล่า เด็กๆผลัดกันค้นหาคำตอบด้วยตนเอง บ้างขอใช้แสงไฟฉาย บ้างก็ขอใช้แสงจากเลเซอร์ เมื่อเด็กๆทุกคนได้ทำการทดลองแล้ว เด็กๆบอกว่าถ้าเราส่องแสงไม่ตรง แสงก็จะไม่ไปถึงบ้านหลังที่สี่ แต่ถ้าเราทำตรงๆแสงก็จะส่องไปได้ หรือถ้าเราทำเอียงบ้านหลังที่สี่ก็จะมองไม่เห็นแสง โดย 2 ที่ผ่านมา เด็กๆเห็นความสำคัญของแสงมากขึ้น ถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราจะหนาวและไม่มีอาหารกิน ครูจึงให้เด็กๆได้ลองใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์โดยภารกิจซักถุงเท้า โดยให้เด็กๆได้วางแผนร่วมกันเราจะต้องทำอย่างไรและจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง เมื่อเวลาผ่านไป เราจึงมาสำรวจกันว่าถุงเท้าคู่ใดบ้างที่แห้ง ทำไมถุงเท้าบางคู่จึงไม่แห้ง จากนั้นเราจึงทำการทดลองจุดไฟด้วยไม้ขีด ในตอนแรกเด็กๆบอกว่ามันอันตราย และคิดว่าตนเองทำไม่ได้ เมื่อแต่ละคนได้ลองทำด้วยตนเองก็เกิดความมั่นใจมากขึ้น และรู้วิธีการใช้ ถ้าเราใช้เป็นมันก็จะไม่อันตราย เด็กๆได้แบ่งกลุ่ม เพื่อทำภารกิจต่อไป คือจุดถ่าน เด็กๆแต่ละกลุ่มก็มีวิธีการที่แตกต่างกัน เมื่อแต่ละกลุ่มจุดถ่านติดแล้ว เราก็ได้ถ่านร้อนๆมาปิ้งข้าวโพดด้วยกัน แต่สุดท้ายไม่มีใครได้กินข้าวโพดร้อนๆซักคน เพราะเด็กๆใจดี ยกข้าวโพดปิ้งให้น้องๆกินเป็นของว่างหมดเลยค่ะ ^^ เก่งแล้วยังมีน้ำใจด้วย น่ารักไหมคะ

  ตอบลบ