Week 8

Week 8  แสงทำให้เรามองเห็นอะไรบ้าง?
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เห็นคุณค่าของแสง และนำแสงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทดลอง
Week
Input
Process
Output
Outcome

8
(15  -19 ก.ย. 57)
คำถาม :  แสงทำให้เรามองเห็นได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด :
- Show & Share
- Round Rubin
- Wall Thinking
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
ผู้ปกครอง ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
บรรยากาศ/สื่อ
-บรรยากาศภายในห้องเรียน
บรรยากาศบริเวณรอบๆโรงเรียน 
นิทาน
- คลิปคนตาแมว
- แมว (สัตว์)
- สื่ออุปกรณ์การเขียน
- อุปกรณ์การประดิษฐ์
- อุปกรณ์ทำการทดลอง
- แสงอาทิตย์
- กระจก
- กล้องตรวจสอบสายตา
- ฟร์อย
- ครูและนักเรียนร้องเพลงดวงอาทิตย์และเพลงดวงจันทร์พร้อมแสดงท่าทางประกอบ
- นำเสนอข่าวอันตรายจากแสง ไฟ โดยให้นักเรียนรายงานให้ตนเองเป็นนักข่าว
- นักเรียนดูคลิปคนตาแมว พร้อมสนทนาเรื่องที่ได้ดู และครูนำแมวมาให้นักเรียนสังเกตตาของแมว แล้วทดลองนำไฟฉายส่องตาแมว
- ครูเล่านิทาน 7 วันเจ็ดสี สนทนาเรื่องสีที่นักเรียนรู้จัก
- ครูชวนนักเรียนค้นหาความลับของสี โดยการทดลองสีเมจิก กระดาษชำระ น้ำ
- นักเรียนบันทึกผลการทดลอง การปรากฏของสีลงบนกระดาษ
- ครูให้นักเรียนดูภาพการทดสอบสายตาบอดสี ให้นักเรียนบอกคำตอบที่เห็น
- นักเรียนและครูทดสอบสายตาเบื้องต้นกับกล้องตรวจสอบสายตา เป็นภาพต่างๆ เช่น 3 มิติ ภาพสีตัวเลข ระยะทางของภาพ เป็นต้น
- ครูให้นักเรียนลองดูกล้องจุลทรรศน์สังเกตมองมดและบอกสิ่งที่ตนมองเห็น
- ครูและนักเรียนประดิษฐ์กล้องคาไลโดสโคป หรือกล้องสลับลาย นักเรียนสลับกันดูกล้องหลังจากที่ทำเสร็จ ทดลองดูที่แสงและที่มืด
- นักเรียนประดิษฐ์ประดิษฐ์วงล้อสี และทำการทดลอง
- ทำการทดลองแท่งแก้วล่องหน


ชิ้นงาน
- ข่าว
- ใบงานความลับของสี
- กล้องคาไลโดสโคป
- วงล้อสี
ภาระงาน
- รายงานข่าว
- ทดลองความลับของสี
- บันทึกผลการทดลอง
- ทดสอบตาบอดสี
- ทดสอบตายตาเบื้องต้น
- ฝึกมองกล้องจุลทรรศน์
- ประดิษฐ์ชิ้นงาน กล้องคาไลโดสโคป,วงล้อสี
ทักษะสาระ
1.ภาษาไทย
- บอกความหมายของคำจากเพลงและนิทานได้
- สื่อสารเล่าเรื่องราวแบบนักข่าวให้ผู้อื่นเข้าได้
- อธิบายสิ่งที่มองเห็นให้ครูและเพื่อนเข้าใจ
- เรียวรู้จักคำศัพท์ เช่น กล้องคาไลโดสโคป,กล้องจุลทัศน์
2.คณิตศาสตร์
- เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน- หลังได้อย่างเข้าใจ
- นับจำนวนของใช้ให้ครบและพอดีกับทุกคน
- ประดิษฐ์กล้องรูปทรง 4 มิติ
- สังเกตสีจากการทดลองแยกและบอกสีที่เห็นได้
ทักษะการเรียนรู้
การนำเสนองานแบบนักข่าวให้ผู้อื่นฟัง
ทักษะการเปรียบเทียบกล้องคาไลโดสโคปกับเครื่องทดสอบสายตา
- การสังเกตภาพจากการมองเห็นตาเปล่ากับใช้เครื่องทดสอบสายตา
ทักษะการตั้งคำถาม กล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย
- การทำงานประดิษฐ์ เช่น กล้องคาไลโดสโคป วงล้อสี
ทักษะชีวิต
- รู้จักวิธีใช้และจัดเก็บเครื่องมือต่างๆ ได้
- อดทนต่อแสงอาทิตย์ได้นานขณะทำการทดลอง
- สามารถทำงานประดิษฐ์เสร็จด้วยตนเอง
ทักษะสังคม
- ออกแบบการเล่นด้วยตนเอง และเล่นกับผู้อื่นได้
- ยอมรับกติกาและข้อตกลงร่วมกันได้
- เมื่อของนอกสถานที่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

5 ความคิดเห็น:

 1. การนำเสนอข่าว การบ้านจากสัปดาห์ที่แล้ว พี่มิ้นท์ พี่พอใจ พี่เคน พี่กาก้า ไม่ได้มาโรงเรียน พี่หลุยส์ไม่ได้เตรียมมา
  ครูให้แสดงบทบาทสมมติว่าเด็กๆเป็นนักข่าวและจะมารายงานข่าวเพื่อนๆฟัง

  พี่อัยย์ - เล่าเรื่องอันตรายจากแสงนีออน พี่อัยยว่าถ้าเราโดนแสงแดด ผิวเราจะไหม้ ตัวดำ แสงจากหลอดไฟมันก็คล้ายๆแสงจากดวงอาทิตย์ จะให้เราตัวเหี่ยวได้ เราต้องทาครีมกันแดด ที่แขน ที่ขา และที่หน้า ที่ตัวเราไม่ต้องทาเพราะมีเสื้อผ้าป้องกันแสงแล้ว พี่อัยย์เล่าเรื่องได้ดีมาก จำได้ว่าเลา 10 โมง - 3โมง เย็น ห้ามโดนแดด
  พี่เกรซ - เล่าเรื่องลูกชิ้นเรืองแสง คนพบว่ามีแสงออกมาจากลูกชิ้นตอนเปิดตู้เย็นตอนกลางคืน กินเข้าไปจะเป็นอันตราย พี่เกรซถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนๆเข้าใจได้ดีค่ะ แต่ใช้เสียงเบา
  พี่ลูกแพร์ - ไม่ได้หาข่าวมา ส่งมาเป็นคลิปวิดีโอของตนเองเล่าเรื่อง ว่า ถ้ามีแสงเยอะๆตอนกลางคืนเราจะมองไม่เห็นดาว พี่ลูกแพร์นำเสนอได้ดี กล่าวแนะนำตัวและเล่าเรื่องด้วยความมั่นใจดีค่ะ
  พี่แอนดี้ - เล่าเรื่องอันตรายจากแสงเลเซอร์ที่มีคนส่องขึ้นไปยังเครื่องบิน พี่แอนดี้เล่าว่านักบินอาจจะตาบอดและทำให้เครื่องบินตกลมาได้ โดยพี่แอนดี้นั้นถ่ายทอดเรื่องราวที่ตนเองได้ฟังมาให้เพื่อนๆได้ฟังในแบบของตนเอง เล่าสนุกและน่าสนใจ มีการกล่าวชมเพื่อนคนอื่นที่เล่าได้ดี บอกว่าเล่าดีที่สุดในสามโลก
  พี่โลเร็ตต้า - มีคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดู เป็นเรื่องอันตรายจากสงสีฟ้า พี่โลเร็ตต้าตอบคำถามจากเพื่อนๆได้ดี ช่วยคลายข้อสงสัยของเพื่อนๆได้ค่ะ

  ตอบลบ
 2. กล้องจุลทรรศน์ เอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เด็กๆตอบได้ว่าเอาไว้ส่องสิ่งเล็กๆที่เรามองไม่เห็น
  พี่โลเร็ตต้า เสริมว่า อาจจะมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่างๆ
  หลังจากที่ได้ส่องแล้ว พี่แอนดี้บอกว่า เห็นมดกำลังจะตาย พี่เกรซบอกว่าเห็นมด1ตัว พี่อัยย์บอกว่าเห็นมดกำลังดิ้นอยู่ พี่หลุยส์บอกว่าเห็นมดตะนอย พี่ลูกแพร์บอกว่า เห็นจุดสีดำๆ พี่โลเร็ตต้าบอกว่าเห็นมดตัวเล็ก

  ตอบลบ
 3. การทดลองการหักเหของแสง ด้วยแท่งแก้วล่องหน ครูให้เด็กๆบอกความแตกต่างระหว่าง น้ำ กับ น้ำมัน
  พี่หลุยส์ - มันมีสีต่างกัน
  พี่แอนดี้ - น้ำมันไม่มัน แต่น้ำมันมันมัน
  พี่ลูกแพร์และโลเร็ตต้า - น้ำดื่มได้ แต่น้ำมันดื่มไม่ได้ เอาไว้ทำกับข้าว
  พี่อัยย์ - น้ำจะมีสีใสๆ น้ำมันมีสีเหลือง

  เมื่อเทน้ำและน้ำมันลงในแก้ว เด็กๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เด็กๆตอบว่าสีมันจะผสมกัน สีของน้ำมันจะอ่อนลง
  หลังจากทดลองเด็กๆบอกได้ว่าน้ำมันหนาแน่นกว่าน้ำ

  ตอบลบ
 4. จากการส่องกล้องเพื่อทดสอบการมองเห็น เด็กๆสามารถบอกรูปร่างต่างๆที่เห็นได้ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปดาว รูปหัวใจ รูปวงกลม รูปเครื่องหมายบวก โดยพี่เคนเรียกว่า รูปโรงพยาบาล สามารถบอกขนาดและตำแหน่ง เช่น ไกล ใกล้ ข้างบน ข้างล่าง ตรงกลาง ซ้ายและขวาได้ เด็กๆบอกจำวนที่เห็นได้ โดยพี่อัยย์ บอกค่าของจำนวนหลักสิบได้ เช่น 63 92 และ 56 ซึ่งพี่กาก้า พี่เคน พี่พอใจ พี่เกรซ บอกได้ทีละจำนวน โดยเป็นจำนวนหลักหน่วย เช่น 6 กับ 3 9 กับ 2 และ 5 กับ 6 เป้นต้น

  ซึ่งเด็กๆสามารถบอกได้ว่าเมื่อเปิดแสงเราจะมองเห็นชัดเจน

  ตอบลบ
 5. แสงกับการมองเห็นของคน(และสัตว์)มันมหัศจรรย์มากเลยนะ หลังจากเด็กๆได้ดูข่าสองพี่น้องที่มีตาเหมือนแมว เราร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เด็กๆบอกว่าอยากมีตาเหมือนแมวบ้าง จะได้มองเห็นตอนกลางคืน คุณครูจึงพาน้องสายไหม (แมว)มาให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้เรื่องตาของแมว ตาแมวมันเป็นกลมๆและก็ขีดๆค่ะ มันเปลี่ยนได้ อ้าวมันเปลี่ยนได้อย่างไรล่ะคะ และทำไมมันเป็นอย่างนั้น สงสัยจังเลย หลังจากน้องสายไหมไปพักผ่อนในบ้าน เด็กๆขอเอาไฟฉายไปส่องดูว่าแมวทำอะไรอยู่ จากนั้นเด็กๆก็มาบอกว่า ตอนเอาแสงไฟส่องเข้าไปตาของแมวมันสะท้อนออกมาเป็นสีแดง มันก็เลยมองเห็นตอนมืดๆแน่เลย
  ถ้าอย่างนั้นเราลองมาทดสอบกับตาของเราดูบ้าง เมื่อเรามีแสงและไม่มีแสงเรามองเห็นแตกต่างกันอย่างไร ด้วยการประดิษฐ์กล้องคาไลโดสโคป เด็กๆชอบคำศัพท์แปลกๆแบบนี้มาก และก็จำชื่อได้ด้วยนะคะ โดยเด็กๆบอกๆได้ว่าเมื่อมีแสงทำให้เรามองเห็นภาพต่างๆ ถ้าไม่มีแสงก็มองไม่เห็นเลย จากนั้นก็ทดลองด้วยกล้องทดสอบสายตา เด็กๆสงสัยว่าทำไมภาพที่เราเห็นด้วยตาและเห็นด้วยจอมันไม่เหมือนกัน หมามันอยู่บนหมูล่ะ รูปโรงพยาบาลมันลอยได้ สีแดงมันอยู่ข้างบน เหมือนเล่นมายากลเลยล่ะ กับการทดลองแท่งแก้วล่องหน เด็กๆเปรียบเทียบความแตกต่างของน้ำมันและน้ำได้ และเราก็มาค้นหาความลับของสีกัน จริงๆแล้วสีที่เราเห็นนั้นมันมีสีอะไรซ่อนอยู่บ้าง เด็กๆสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เฝ้าสังเกตและ สรุปเรื่องราวต่างๆได้ด้วยความเข้าใจของตนเอง นักวิทยาศาสตร์น้อยทุกคนยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ